Ontwikkelen met plezier

MindScape Organisatie Adviseurs

De kern van MindScape wordt gevormd door Richard Knegt en Harm Warris. Al meer dan 20 jaar ondersteunen wij onze klanten bij het organiseren van duurzaam verandervermogen en persoonlijke groei. Wij worden gedreven door de vraag hoe organisaties en individuen het elke dag een stapje beter kunnen doen.


Duurzaam verandervermogen organiseren

We willen allemaal succesvol zijn, maar er zijn heel veel factoren die invloed hebben op dat succes. Een aantal daarvan kunt u beïnvloeden. De wijze waarop u dat doet, is doorslaggevend voor uw resultaten. MindScape organisatie adviseurs ondersteunt u bij het maken en implementeren van de juiste keuzes.

Samen met u vertalen wij visie en strategie naar begrijpelijke taal en daden op de werkvloer. Met kennis, maar ook met humor en plezier. Omdat lol en resultaat wat ons betreft hand in hand gaan. Wij mobiliseren uw mensen om tot oplossingen te komen.

In onze aanpak scheppen wij een aantal condities waaronder uw organisatie of afdeling zich duurzaam kan ontwikkelen of vernieuwen. Wij baseren ons daarbij op de volgende pijlers:

  • Delen van visie en doelen
  • Betekenisgeving
  • Eigenaarschap
  • Kennisoverdracht

Delen van visie en doelen

Een niet gedeelde visie is geen visie. Elk verandertraject wordt in gang gezet door een inspirerende visie of perspectief op de toekomstige situatie. Als u er zelf niet in zou geloven, geloven anderen het ook niet. Participatie van uw medewerkers is van belang om betrokkenheid bij de verandering te organiseren. Toets en ontwikkel uw visie samen met uw team en de kracht van verandering start bij de eerste stappen!

Betekenisgeving

De meeste veranderingen slagen niet omdat de weerstanden ertegen te sterk zijn. Weerstanden ombuigen in constructieve opvattingen is dan ook een van de grootste uitdagingen in veranderprocessen. In onze lange ervaring hebben wij geleerd dat betekenisgeving hierin een doorslaggevende rol speelt. Iedereen geeft zijn eigen betekenis aan verandering. Door deze verschillende opvattingen met elkaar te delen ontstaat een dynamiek die alle betrokkenen helpt om hun eigen opvattingen ter discussie te stellen en te ontwikkelen. De dialoog is hiervoor het geëigende instrument.

Eigenaarschap

De meeste veranderingen die wij in organisaties zien gaan nog steeds voorbij aan een groot deel van de medewerkers; het overkomt hen. Vrijwel nooit leiden dergelijke veranderingen tot duurzaam verandervermogen. Uiteindelijk bepalen de mensen op de werkvloer het succes op lange termijn. Wij geloven alleen in veranderprocessen waarin medewerkers het proces met u regisseren. Co creatie maakt het mogelijk om medewerkers te betrekken en aan het roer te zetten van de gewenste verandering of innovatie.

Kennisoverdracht

Het overdragen van kennis is een belangrijk instrument om medewerkers te mobiliseren en inspireren. Niet zelden leidt een gebrek aan inzicht of overzicht tot weerstanden die eenvoudig om te buigen zijn in constructieve bijdrages. De kern van deze kennisoverdracht is dat leiding en medewerkers het regelvermogen krijgen dat hen in staat stelt zelf te sturen op de kwaliteit, doorlooptijd en kosten van producten of diensten.

Diensten

Verandermanagement

Succesvol innoveren en ontwikkelen. Onze aanpak is er altijd op gericht om u en uw medewerkers zelf de regie over gewenste veranderingen te laten voeren. Wij streven niet naar korte termijn succes, maar naar duurzaam verandervermogen.

Interim management

Wij leveren ervaren interim managers voor tijdelijke vervanging van uw management of veranderprojecten waarvoor u gebruik wilt maken van externe expertise. Wij geven leiding zoals wij zelf graag leiding ontvangen: met open vizier, gericht op ontwikkeling en verbinding.

Talentontwikkeling

Wilt u zicht krijgen op uw eigen kwaliteiten, ambitie en talenten? En ervaren hoe u uw kwaliteiten en talenten ook in kunt zetten om uw ambities te realiseren? Wij bieden u diverse programma’s en persoonlijke trajecten aan. Zowel individueel als in (kleine) groepen.

Coaching

Zelfinzicht en zelfvertrouwen als sleutels tot persoonlijke groei. Coachen houdt in dat een medewerker, manager of team geholpen wordt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en tegelijkertijd zichzelf verder te ontwikkelen. Door te inspireren en te ondersteunen.

Intervisie

Inzicht en verdieping door reflectie op de werkpraktijk. Intervisie levert als resultaat een betere taakuitvoering en persoonsontwikkeling. Intervisie is een hulpactiviteit die deelnemers in staat stelt veranderingen aan te brengen in hun omgeving en bij zichzelf.

Persoonlijke effectiviteit

Samen met anderen werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Ons werk is er op gericht om mensen zelf te laten kiezen voor hun eigen talent en dat talent ten volle in te zetten voor hun eigen ontwikkeling. Resultaat is effectiever werken en beter samenwerken.

Projecten

Bekijk hier enkele van onze recente projecten


Klanten

Onze klanten zijn onder andere